Добре дошли!
За допълнителни въпроси и запитвания сме на разположение.
Хотелски комплекс „Борики“ е разположен на 1440 м. надморска височина в местността Кочорите, с.Стойките, обл. Смолян.
Kochorite area, Stoikite village, road 864
office@complex-boriki.com
+359 884 305 103

    Login Form
    Register Form